Tepperens

Riktig renhold og vedlikehold av tepper øker levetiden vesentlig. Rene tepper tar seg dessuten bedre ut og er en forutsetning for et godt innemiljø. Vi benytter moderne metoder og maskiner som sikrer et førsteklasses resultat.

Generelt om tepper
Hvor ofte tekstiler/tepper bør rengjøres, avhenger av en rekke faktorer: Type lokaler, hvor stor trafikk det er på flatene, om det er mye søl (restauranter, sykehjem etc), teppenes kvalitet og type tekstiler, helsetilstand for medarbeidere (astma, allergi), beliggenhet, bedriftstype, klima og hvordan utearealet er, renholdsfrekvens utenfor, skobruk mm.

Tepperens
Tepperens kan ofte være krevende, vi bruker i de fleste tilfeller ekstraksjonsmetoden (våtrens). Utfordringen er gjerne at det er vanskelig å få fjernet absolutt all skitt, samt at det blir igjen fuktighet i tekstilene/teppene. Vi bruker moderne og effektive maskiner, med eller uten børstebehandling. Et av de viktigste poengene ved tepperens er at det blir minst mulig restfukt, for da blir tekstilene renest. Samtidig er det viktig at det benyttes riktig type rensekjemi, som løser opp smusset i tekstilene og holder det svevende til det havner i avfallsbeholderen.

I tillegg er det selvsagt viktig at tekstilene ikke blir skadet verken kjemisk eller mekanisk.

Flekker kan være vanskelig å få bukt med. Dersom det finnes flekker som har vært i tekstilene en stund, kan man risikere at de setter seg som et eget fargestoff i tekstilene. I slike tilfeller kan det være nærmest umulig å få fjernet dem, derfor er det viktig at flekker blir fjernet så raskt som mulig.

Falken Renhold utfører profesjonelle renholdstjenester for bedrifter i Oslo og Akershus. Alle former for bedriftsrenhold, vask, rengjøring og tilhørende tjenester utføres med høy kvalitet og til rett pris. Tjenester: daglig renhold/rengjøring, kantinedrift, gulvbehandling (skuring, boning, toppskuring, tepperens, highspeed poliering, rens og impregnering av steingulv), trappevask, matteservice, vinduspuss, byggrenhold, hovedrengjøring, møbelrens, flyttevask, utvask og rengjøring av dødsbo, samt såpe- og sanitærleveranser.