Sertifisert som Miljøfyrtårn

Falken Renhold AS er nå sertifisert som Miljøfyrtårn, en nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter, og offentlige virksomheter. Stiftelsen Miljøfyrtårn tar for seg alle prosessene i virksomheten som påvirker arbeidsmiljøet og det ytre miljøet. Eksempler på områder som er gjennomgått, er minimering av søppel, avfallhåndtering, totalt energiforbruk og et bevisst holdningsskapende arbeid for både kunder og ansatte.

Falken Renhold AS er stolte av å være et miljøfyrtårn godkjent og anbefaler alle bedrifter å gjøre sin virksomhet godkjent for Miljøfyrtårnsertifisering.
 
Gjennom systematisk gjennomføring av tiltak, skal vi drive et forbedringsarbeid i Falken Renhold AS innen:
·         Arbeidsmiljø og sikkerhet
·         Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser
·         Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall