Opprydding i renholdsbransjen, alle må godkjennes av Arbeidstilsynet

Myndighetene stiller nå krav til at leverandører av renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet, og at det kun er tillatt å kjøpe tjenester fra godkjente selskaper. Falken Renhold AS har søkt om godkjenning i henhold til de nye kravene fra Arbeidstilsynet. Søknaden er under behandling, og vi forventer at den godkjennes i løpet av kort tid. Vi er tidligere godkjent i henhold til Ren Utvikling, og har i mange år lagt vekt på HMS, medarbeidernes trivsel og arbeidsvilkår. Falken Renhold AS oppfyller også alle kravene til økonomi, betaling av skatt og offentlige avgifter, tilslutning til bedriftshelsetjeneste mm. Vi er også av den oppfatning at det er positivt med en opprydding i bransjen, slik at det blir vanskeligere å drive useriøst.

Her finner du informasjon om Godkjent Renholdsvirksomhet fra Arbeidstilsynet.