Falken Renhold AS er tidlig ute med å få godkjenningen fra arbeidstilsynet

Falken Renhold AS er pr 10. april 2013 GODKJENT RENHOLDSBEDRIFT av Arbeidstilsynet. Ordningen med godkjenning av profesjonelle renholdsbedrifter kom i stand i 2012 for å få bukt med en ukultur som deler av bransjen var en del av. Fra 1. desember 2012 er det ulovlig å kjøpe profesjonelle renholdstjenester fra selskaper som ikke er godkjent, eller har søknad til godkjenning. Falken Renhold AS har i alle år lagt vekt på å arbeide i henhold til lovpålagte krav, og var også tidlig ute med å innføre selvpålagte HMS-krav. Nå oppfyller vi altså alle krav som stilles til GODKJENT RENHOLDSBEDRIFT og er et trygt valg for kundene våre. Det er verdt å merke seg at selskaper som kjøper renholdstjenester fra ikke-godkjente virksomheter kan stilles til meransvar hvis leverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, HMS, dokumentasjon med mer.

Oversikt over godkjente renholdsbedrifter er tilgjengelig her.