Byggrenhold

Til alle byggeprosesser, enten det er nybygg eller rehabilitering, er det behov for vask og renhold under byggeprosessen. I tillegg kreves det en avsluttende byggrengjøring når arbeidet er sluttført. Vi kan bidra på alle disse stadiene; først med å gjøre arbeidsmiljøet for håndverkerne bedre og deretter ved å gi lokalene den siste rengjøringen før byggherren overtar nybygget.

Falken Renhold har lang erfaring med vask og byggerengjøring. Medarbeiderne våre vet hvordan en byggeplass fungerer og forstår hvor viktig et godt renhold er under byggeprosessen. Vi tilbyr en skreddersydd løsning for byggrenhold, som kan innebære løpende rydding/renhold og en avsluttende byggrengjøring.

Innemiljø
I de senere år er det kommet frem grundig dokumentasjon på plager i innemiljøet. Dårlig inneklima kan gi brukere og medarbeidere slimhinneirritasjoner, hodepine, konsentrasjonsvansker og føler en unormal tretthet. Forurensninger i inneluft fra gips, mineralull, betong og annet byggestøv er en alvorlig belastning på menneskenes helse, miljø og trivsel.

Inneklimaet er ofte betydelig dårligere i nyere bygninger enn i bygninger som har vært i drift en tid. Dette skyldes ikke bare avgassing fra nye materialer, men også forurensninger i form av støv og avfall som ikke fjernes under byggeprosessen. Når det bygges nytt eller pusses opp, utføres det en rekke støvspredende aktiviteter som saging, sliping, hugging, meisling osv. Derfor er grundig byggrenhold i anleggsperioden ekstra viktig!

Falken Renhold utfører profesjonelle renholdstjenester for bedrifter i Oslo og Akershus. Alle former for bedriftsrenhold, vask, rengjøring og tilhørende tjenester utføres med høy kvalitet og til rett pris. Tjenester: daglig renhold/rengjøring, kantinedrift, gulvbehandling (skuring, boning, toppskuring, tepperens, highspeed poliering, rens og impregnering av steingulv), trappevask, matteservice, vinduspuss, byggrenhold, hovedrengjøring, møbelrens, flyttevask, utvask og rengjøring av dødsbo, samt såpe- og sanitærleveranser.