28 år med renhold

Falken Renhold har utført profesjonelt renhold siden 1985. Mange av kundene har vært med oss i mange år, det samme gjelder mange av medarbeiderne. Vår filosofi er enkel; faste kontaktpersoner, åpen dialog, moderne utstyr og medarbeidere med eierskap til oppgavene.

Falken Renhold er Godkjent Renholdsbedrift av Arbeidstilsynet. Fra 1. desember 2012 er det ulovlig å kjøpe profesjonelle renholdstjenester fra ikke-godkjente virksomheter (unntak for bedrifter som er i søknadsprosess).